राहिले रे अजून श्वास किती

राहिले रे अजून श्वास किती
जीवना,ही तुझी मिजास किती

आजची रात्र खिन्न ताऱ्यांची
आजचा चंद्रही उदास किती ?

मी कसे शब्द थोपवू माझे
हिंडती सूर आसपास किती

दुख माझे. विरंगुळा त्यांचा
मी करावे खुळे कयास किती?

ओळखीचे कुणीतरी गेले.
ओळखीचा इथे सुवास किती

हे कसे प्रेम? या कशा आशा?
मी जपावे अजून भास किती?

सोबतीला जरी तुझी छाया.
मी करू पांगळा प्रवास किती

सुरेश भट