बेडूक मामा डराव डराव
चकली खाललो कराव कराव


बेडूक मामाचे मोठे मोठे डोळे
कागदा सारखे कागदाचे डोळे


बेडूक मामला वाजली थंडी
आईला म्हणतो दे ना बंडी


आई म्हणते थांब थांब
कोट शिवलाय लांब लांब


आईने शिवलाय छान छान कोट
बेडूक मामाचे दुखते पोट

Beduk mama daraav daraav
Chakli khaalo karaav karaav


Beduk mamachey motthey motthe doley
Kaagda saarkhey kaagdaachey doley


Beduk mamala vaajli thandi
Aayeela mhantho dena bandi


Aaeye mhanthey thaamb thaamb
Coat shivley laamb laamb


Aayeene shivla chhaan chhaan coat
Beduk mamachey dukhtey poat.