एक होती घार, तिला भेटली घार
दोघी गेलीया रानांत, लपून बसलीय पानात

तिकडून आला ससा, भीत भीत कसा
रंग त्याचा छान, गोरा गोरा पान


घार म्हणाली ससा भाई, जरा इकडे या पायी
तुम्ही राहिला बिळात मी उडले आभाळात

घारीची ही डोरी लीच घट्टी चिकोरी
धप्पा भप्पा चूप झालाय चार बाल्या मध्यायच

गेलीय आता आपली गट्टी टिक्याला
वाजली शिट्टी घाबरून गेले की

कर्लीब विचारे ससा घुसला बिळात
घार उडाली आभाळात

संपली आमची गोष्ट छोटी
पुढच्या वेळी ऐका मोठी

Ek hoti ghaar, teela bhetlee ghaar
Doghi geliya raanaath, bapoon basliya paanaath
Tikdoon aalaa sassaa, bhit bhit kasa
Rang thyacha chhaan, gora gora paan
Ghaar mhanaali sassay bhai , zara ikade ya pai
Tumhi rahla billaat mee udle aabhaalat
Ghaaraachi hee doree lich ghaatthi chikori
Dhappa bhappa chup zhaalya chaar balya madhyaych
Geliya aata aapli gatti tilkyaal
Vaajli shitti ghaabroon gele kaee
Karleeb vichaare sassaa ghusla billaat
Ghaar udaali aabhaalat
Sumpla aamchi goshta chhoti
Pudchya vayli aikaa motthi.