मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप राहतो !

मनातल्या मनात…. मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप  राहतो !तुला न सांगता तुझा वसंत रोज पाहतो ! अशीच रोज नाहुनी, लपेट उन्ह कोवळे,असेच चिंब केस, तू उन्हात सोड मोकळे; तुझा सुगंध मात्र मी इथे हळूच हुंगतो ! अशीच रोज अंगणी, लवून वेच तू फुले, असेच सांग लाजुनी, कळ्यांना गुज आपुले; तुझ्या कळ्या, तुझी फुले इथे टिपून काढतो! अजून तू अजाण […]