Category General

Marathi Language

This section is written by Nilesh Savargaonkar(nilesh@iastate.edu). Origins of Marathi Language Marathi is the language spoken by the native people of Maharashtra. Marathi belongs to the group of Indo-Aryan languages which are a part of the larger of group of Indo-European languages, all of…

मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप राहतो !

मनातल्या मनात…. मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप  राहतो !तुला न सांगता तुझा वसंत रोज पाहतो ! अशीच रोज नाहुनी, लपेट उन्ह कोवळे,असेच चिंब केस, तू उन्हात सोड मोकळे; तुझा सुगंध मात्र मी इथे हळूच हुंगतो ! अशीच रोज अंगणी, लवून वेच तू…

चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारे

चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारेवेड्या मुशाफिराला  सामील सर्व तारे मी चालतो अखंड चालायचे म्हणूनधुंदीत या गतीच्या सारेच पंथ न्यारे डरतात वाहकांना जे दास त्या धृवाचेहे शीड तोडले की अनुकूल सर्व वारे मग्रूर प्राक्तनाचा मी फाडला नकाशाविझले तिथेच सारे…

निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई

निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई आज माझ्या पडसाला झोप का गं येत नाही गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊ ताई परसातल्या विळीवर झोपल्या गं जाई – जुई मीट पापण्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई आज माझ्या पाडसाला झोप का गं…

बेडूक मामा डराव डराव

बेडूक मामा डराव डराव चकली खाललो कराव कराव बेडूक मामाचे मोठे मोठे डोळे कागदा सारखे कागदाचे डोळे बेडूक मामला वाजली थंडी आईला म्हणतो दे ना बंडी आई म्हणते थांब थांब कोट शिवलाय लांब लांब आईने शिवलाय छान छान कोट बेडूक…

पोपट बोलतोस गोड पण झालास रोड

पोपट बोलतोस गोड पण झालास रोड खा ना जरा पेरूची फोड भाऊ भाऊ बोलतोस गोड देतोस फोड दार उघड आणि मला सोड भाऊ भाऊ रानात जाईन फळे खाईन डहाळीवर बसून झोके घेईन Popta boltos golPan jhaalaas rodKha na jharaa peruchi…