झिम पोरी झिम
कपाळाचा भिंग
भिंग गेले फुटून
पोरी गेल्या उठून

आंबा पिकतो रस गळतो
कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो
आंब्याची डहाळी टप टप गळे
कोकणचा राजा बाई झिम्मा खेळे

Jhim pori jhim
    Kapaalch bhing
Bhing gole phutun
    Pori golya utthun

Aamba pikto ras golto
    Kokancha raaja jhimma khelto
Aamnachi dahaali tap tap gole
    Kokancha raaja bai jhimma khele