आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics | Aggabai Sasubai |

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics .

This song is sung by Aarya Ambekar, Swapnil Bandodkar

Its music is composed by . And the lyrics are penned by .

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics (Marathi)

जाग होती जरी
काल डोळ्यांवरी
जाग होती जरी
काल डोळ्यांवरी

स्वप्न आता नव्याने
बघू लागलो

आ…
श्वास होते जरी
काल माझ्या उरी
श्वास होते जरी
काल माझ्या उरी

आज आता नव्याने
जगू लागलो

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या अल्ल्ह्ड चाफ्याला

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या नाजूक नात्याला

दोन वाटा जरी वेगळ्या पारख्या
भेटण्या एकमेका नदी सारख्या
दोन वाटा जरी वेगळ्या पारख्या
भेटण्या एकमेका नदी सारख्या

वाट जुळली तशी
हा जुळली मनी

त्याच वाटे नव्याने
निघू लागलो
काच होते जरी
काल माझ्या उरी

आज आता नव्याने
जगू लागलो

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या अल्ल्ह्ड चाफ्याला

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या नाजूक नात्याला

चालताना जशी
ती पुरानी कथा
फूल हि सापडे
वाचता वाचता

चालताना जशी
ती पुरानी कथा
फूल हि सापडे
वाचता वाचता

पुस्तकाचे जुने
हे तरी हि नवे
पान आता पुन्हा
उलगडू लागलो

श्वास होते जरी
काल माझ्या उरी
आज आता नव्याने
जगू लागलो

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या अल्ल्ह्ड चाफ्याला

आला तो रंग पुन्हा आला
अन गंध पुन्हा आला
ह्या नाजूक नात्याला

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics (English Transliteration)

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics Song Information

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics Song Information

Songआला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics Video

आला तो रंग पुन्हा आला Aala to rang punha aala Lyrics Video