सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar | Title Song Lyrics |

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar .

This song is sung by SHRIRANG GODBOLE

Its music is composed by ROHAN GOKHALE, ROHAN PRADHAN

And the lyrics are penned by SHRIRANG GODBOLE

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar (Marathi)

Sah Kutumb Sah Parivar Lyrics

 

अरे खोप्यामधी खोपा हितं मायेची पाखर
काडी काडी जमवून हितं बांधलंया घर
कौलं माया ममतेची अन ईश्वासाच्या भिंती
आला सोसाट्याचा वारा तरी नाही त्याची भीती

येती मेंदीची पावलं ओलांडून ह्यो उंबरा
दारी हासते तोरण म्हणे लक्ष्मी आली घरा
दारा खिडक्यांमधून कवडसे आनंदाचे
अंगणातल्या झाडाला झोके बांधले सुखाचे

दृष्ट लागो ना कुणाची असा सोन्याचा संसार
सहकुटुंब सहपरिवार
सहकुटुंब सहपरिवार

 

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar (English Transliteration)

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar Song Information

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar Song Information

Songसह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar Video

सह कुटुंब सह परिवार Sah Kutumb Sah Parivar Video