निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई
आज माझ्या पडसाला झोप का गं येत नाही

गाय झोपली गोठ्यात
घरट्यात चिऊ ताई
परसातल्या विळीवर

झोपल्या गं जाई – जुई
मीट पापण्या डोळ्यांच्या
गाते तुला मी अंगाई

आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येतं नाही

Nimbonichya Zadamage Chandra Zopla ga Baai
Aaj Mazya Padsala Zop ka ga Yet Nahi
Gaay Zopli Gothyaat
Ghartyaat Chiu taai
Parsaatlya Velivar
Zoplya ga Jai-Jui Mit Papnyaa Dolyanchya Gaate tula mi Angaai
Aaj Mazya Padsala Zop ka ga Yet Nahi