पोळा सण आला
आज अउत बंद आहे
भेरू बैल सजवतु
दौलत बैल रंगवतो

दाराला तोरण बांधले
अंगणात बैल आणले

लोका गोळा झाले
बैल रांगेत उभे केले
शिंग फुकले
तोरण तोडले
बैल घरोघरी नेले

Pola sun aala
    Aaj aut bandh aahe
Bheru bail sajavtu
    Daulat bail rangavto

Daarla toran baandhle
    Anganaat bail aanle

Loka gola jhaale
    Bail raanget ubhe kele
Shing phukle
    Toran todle
Bail gharo ghari nele