Posted inGeneral

निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई

निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई आज माझ्या पडसाला झोप का गं येत नाही गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊ ताई परसातल्या विळीवर झोपल्या गं जाई – जुई मीट पापण्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येतं नाही Nimbonichya Zadamage Chandra Zopla ga BaaiAaj Mazya Padsala Zop ka ga Yet NahiGaay […]