उठा उठा चिऊताई
सारी कडे उजाडले
डोळे तरी मिटलेले
अजूनही !

सोनेरी हे ऊन आले
घरट्याच्या दारा पाशी
डोळ्यावर झोप कशी
अजूनही !

लगबग पाखरे ही
गात गात गॉड गाणे
चहूकडे

झोपलेले अशा तुम्ही
आणायचे मग कुणी
बाळासाठी चारापाणी
चिमुकल्या !

बाळांचे मी घेता नाव
जागी झाली चिऊताई
उठोनिया दूर जाई
भूर भूर

Uttha uttha chiutai
Saari kadi ujhadle
Dole tari mitlele
Ajunahi!
Soneri he dudh aale
Ghartiyacha dara pashi
Dolyavar jhop kashi
Ajunahi!

Lagbag paakhare hi
Gaat gaat gol gaane
Chohikadi

Jhoplele asha tumhi
Aana yeche mag koni
Baalansatthi chaara paani
Chimukalya

Baalaanche mi gheta nav
Jhagi jhaali chiutai
Utthoniya dur jhai
Bhur Bhur